News and Events

Events

16
Dec
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
15
Dec
Akademija scenskih umjetnosti (Obala Kulina bana 11)
14
Dec
Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (Obala Maka Dizdara 3)

Calls

Farmaceutski fakultet
Faculty of Pharmacy