News and Events

Events

19
Jan
Katolički bogoslovni fakultet, Dvorana Pavla VI., J. Stadlera 5, Sarajevo
19
Jan
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
16
Dec
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
15
Dec
Akademija scenskih umjetnosti (Obala Kulina bana 11)
05
Dec
29
Nov
Centar za interdisciplinarne studije
23
Nov
22
Nov
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
06
Nov
Kampus Univerziteta u Sarajevu
30
Oct
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu