News and Events

Events

10
May
24
Apr
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo
13
Apr
29
Mar
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
22
Mar
Trg djece Sarajeva, Sarajevo
20
Mar
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo
15
Mar
Amfiteatar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Vilsonovo šetalište 9, Sarajevo)