Novosti i događaji

Događaji

24
Okt
Akademija likovnih umjetnosti i Kino Meeting Point
24
Okt
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Mali amfiteatar), Franje Račkog 1, Sarajevo
23
Okt
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Mali amfiteatar), Franje Račkog 1, Sarajevo
23
Okt
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo
18
Okt
Homework HUB, Kolodvorska 12, Sarajevo
18
Okt
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet (sala za sjednice), Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
17
Okt
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
17
Okt
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet (sala za sjednice), Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu