Novosti i događaji

Događaji

13
Jun
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
13
Jun
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo
12
Jun
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
12
Jun
12
Jun
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
10
Jun
Galerija ALU, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo
08
Jun
Konfučijev institut Univerziteta u Sarajevu (Kampus UNSA)
07
Jun
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
07
Jun
Arhitektonski fakultet, Patriotske lige 30, Sarajevo