News and Events

Events

16
Apr
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Amfiteatar "TIKA" (I sprat), Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
12
Apr
Galerija Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo
12
Apr
Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA
12
Apr
Farmaceutski fakultet, Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA, Sarajevo
12
Apr
Pedagoški fakultet, Skenderija 72, Sarajevo
11
Apr
Arhitektonski fakultet, Patriotske lige 30, Sarajevo
11
Apr
Bosanski kulturni centar
09
Apr
Galerija Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo