Univerzitet u Krajovi

Država: Rumunija

Grad: Craiova

Ime Univerziteta: Univerzitet u Krajovi

Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta u  Sarajevu i Univerziteta u Krajovi

Datum potpisivanja:

14/10/2015-potpisan od strane Univerziteta u Craiovi

09/12/2015- potpisan od strane Univerziteta u Sarajevu

Trajanje sporazuma:

do 09.12.2020.godine

Kontakt

(DRI)

Adresa: ul. A.I. Cuza nr. 13, 200585 Craiova, etaj II, clădirea centrală, sălile 440 și 445

Email: relint@ucv.ro

Tel. /Fax sala 440: +40 351 403 147

Tel. /Fax sala 445: +40 251 419 030

webometrics: world ranking 2358  ; country rank 13

ažurirano 26.02.2019