Univerzitet Sveti Kliment Ohridski

Država: Makedonija

Grad: Bitola

Ime Univerziteta: Univerzitet Sveti Kliment Ohridski

Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta Sveti Kliment Ohridski

 i Univerziteta u Sarajevu 

Datum potpisivanja:

07/02/2019

Trajanje sporazuma:

Ne period od pet godina

Kontakt:

rektorata@uklo.edu.mk

webometrics:

world ranking: 5697  country rank: 5

ažurirano 13.12.2019