Univerzitet Patras

Država: Grčka

Grad: Patras

Ime Univerziteta: Univerzitet Patras u Grčkoj

Sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Patras u Grčkoj

Datum potpisivanja:

23/07/2008

Trajanje sporazuma:

bez vremenskog ograničenja

Kontakt osoba:

Maria Kotsari, τel.: +30 2610-969028, e-mail: kotsari@upatras.gr

webometrics: world ranking  531; country rank 4

ažurirano:25.10.2019 godine.