Tehnološki univerzitet

Država: Francuska

Grad: Compiegne

Ime Univerziteta: Tehnološki univerzitet

Sporazum o akademskoj saradnji između Tehnološkog univerziteta i Univerziteta u Sarajevu 

Datum potpisivanja:

16/09/2019

Trajanje sporazuma:

Ne period od pet godina

Kontakt:

srp@utc.fr

webometrics:

world ranking: 1061  country rank:40

ažurirano 13.12.2019