Studij

Kontakti resora nastave

Resor nastave na Univerzitetu u Sarajevu

prof.dr. Aida Hodžić
prorektor za nastavu i studentska pitanja

Saša Madacki
Rukovodilac Službe za nastavu
E-mail: sasa.madacki@unsa.ba

Armina Bukvić-Uštović
Stručni saradnik za nastavu
E-mail:armina.bukvic.ustovic@unsa.ba

Telefon: 033 565 119

KONTAKTI ZA PRODEKANE ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA NA CLANICAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

GRUPACIJA UMJETNOSTI:

Akademija likovnih umjetnosti
Adresa: Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: doc. dr. Iva Simčić, prodekan za nastavu
E-mail: ivasimcic@gmail.com alu@alu.unsa.ba
Web: www.alu.unsa.ba
 
Akademija scenskih umjetnosti
Adresa: Obala Kulina bana 11, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: dr. Mersad Čuljević , prodekan za nastavu
E-mail: culjevicm@gmail.com, asu@asu.unsa.ba
Web: www.asu.unsa.ba
 
Muzicka akademija
Adresa: Josipa Štadlera 1/II, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Tamara Karača Beljak, prodekan za nastavu
E-mail: tamara.karaca-beljak@mas.unsa.ba info@mas.unsa.ba
Web: www.mas.unsa.ba
 
GRUPACIJA HUMANISTICKIH NAUKA:

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Adresa: Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Ifet Mahmutović, prodekan za nastavu
E-mail: ifetmahmutovic@gmail.com
Web: www.fasto.unsa.ba
 
Filozofski fakultet
Adresa: Franje Rackog 1, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof.ddr. Lidija Pehar, prodekan za nastavu
E-mail: dekanat@ff.unsa.ba;
Web: www.ff.unsa.ba
 
Pedagoški fakultet
Adresa: Skenderija 72, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Merima Čaušević, prodekan za nastavu
E-mail: mcausevic@pf.unsa.ba dekanatpf@pf.unsa.ba
Web: www.pf.unsa.ba
 
Fakultet islamskih nauka
Adresa: Cemerlina 54, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Ahmet Alibašić, prodekan za nastavu
E-mail: ahmet.alibasic@yahoo.com
Web: www.fin.ba
 
Katolicki bogoslovni fakultet
Adresa: Josipa Štadlera 5, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: dr. sc. Zdenko Spajić, prodekan za nastavu
E-mail: tajnistvo@kbf.ba, zdenko.spajic2@gmail.com
Web: www.kbf.ba
 
GRUPACIJA MEDICINSKIH NAUKA:

Fakultet zdravstvenih studija
Adresa: Bolnicka 25, 71000 Sarajevo
Kontakt osobe: prof. dr. Fatima Jusupović, prodekan za nastavu II ciklus
                         doc. dr. Aida Rudić, prodekan za nastavu I ciklus
E-mail: fatimajusupovic@yahoo.com , aidarudic@hotmail.com
Web: www.fzs.unsa.ba

Farmaceutski fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: doc. dr. Haris Nikšić, prodekan za nastavu i studentska pitanja
E-mail: haris.niksic@ffsa.unsa.ba
Web: www.ffsa.unsa.ba

Medicinski fakultet
Adresa: Čekaluša 90
Kontakt: Taida Nakić
E-mail: taida.kapetanovic@mf.unsa.ba
Web: www.mf.unsa.ba

Stomatološki fakultet sa klinikama
Adresa: Bolnicka 4a, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Enita Nakaš, prodekan za nastavu
E-mail: enakas@sf.unsa.ba
Web: www.sf.unsa.ba
 
Veterinarski fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: Prof. dr sc. Rizah Avdić, prodekan za nastavu
E-mail: rizaha@vfs.unsa.ba
Web: www.vfs.unsa.ba
 
GRUPACIJA PRIRODNO-MATEMATICKIH I BIOTEHNICKIH NAUKA:

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Lutvija Karić, prodekan za nastavu
E-mail: l.karic@ppf.unsa.ba
Web: www.ppf.unsa.ba
 
Prirodno-matematicki fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: doc. dr. Ranko Miric, prodekan za nastavu
E-mail: rmiric@gmail.com
Web: www.pmf.unsa.ba
 
Šumarski fakultet
Adresa: Zagrebacka 20, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Dževada Sokolović, prodekan za nastavu
E-mail: dz.sokolovic@sfsa.unsa.ba
Web: www.sfsa.unsa.ba
 
GRUPACIJA DRUŠTVENIH NAUKA:

Ekonomski fakultet
Adresa: Trg Oslobodenja – Alija Izetbegovic 1, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Jasmina Selimović, prodekan za nastavu
E-mail: jasmina.selimovic@efsa.unsa.ba
Web: www.efsa.unsa.ba
 
Fakultet politickih nauka
Adresa: Skenderija 72
Kontakt osoba: prof. dr. Mirza Smajić, prodekan za nastavu
E-mail: mirza.smajic@fpn.unsa.ba
Web: www.fpn.unsa.ba
 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Admir Hadžikadunić, prodekan za nastavu
E-mail: ahadzikadunic@fkn.unsa.ba
Web: www.fkn.unsa.ba
 
Pravni fakultet
Adresa: Kulina Bana 7, 71000 Sarajevo
Kontakt: doc. dr. Midhat Izmirlija, prodekan za nastavu
E-mail: m.izmirlija@pfsa.unsa.ba
Web: www.pfsa.unsa.ba
 
GRUPACIJA TEHNICKIH NAUKA:

Arhitektonski fakultet
Adresa: Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prfo.. dr. Erdin Salihović, prodekan za nastavu
E-mail: erdins@af.unsa.ba
Web: www.af.unsa.ba
 
Elektrotehnicki fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Abdulah Akšamović, prodekan za nastavu
E-mail: aaksamovic@etf.unsa.ba,
Web: www.etf.unsa.ba
 
Fakultet za saobracaj i komunikacije
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Osman Lindov, prodekan za nastavu
E-mail: osman.lindov@fsk.unsa.ba
Web: www.fsk.unsa.ba
 
Gradevinski fakultet
Adresa: Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba:  prof. dr. Samir Dolarevic, prodekan
E-mail: samir.dolarevic@gf.unsa.ba
Web: www.gf.unsa.ba
 
Mašinski fakultet
Adresa: Vilsonovo šetalište 9, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: doc. dr. Damir Hodžić, prodekan za nastavu
E-mail: dhodzic@mef.unsa.ba
Web: www.mef.unsa.ba