Erasmus+ mobilnost CIPFP Valle de Elda (Alicante), Španija

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: 
Link o dostupnim predmetima: https://cipfpvalledeelda.com/wp-content/uploads/2023/01/CALL-KA-107-AND-171.pdf
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: mgarcias@cipfpvalledeelda.com


Prijava

Period boravka: ljetni semestar 2022/2023 (april - maj - juni 2023)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (0), Nastavno osoblje (3), Nenastavno osoblje (0)
Vrsta mobilnosti: teaching 
Rok za prijavu: 20.04.2023 (objavljeno 13.04.2023.)
Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Osoblje
Nominacijsko pismo
CV

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomena

  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas obavijesti inostrana institucija.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.j