Propis

Pravilnik o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja i dodjeljivanju sredstava organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 19. redovnoj sjednici održanoj 29. 05. 2018. godine donio Odluku o usvajanju Pravilnika o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja i dodjeljivanju sredstava organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada broj: 01-519-1/18 od 29. 05. 2018. godine.

Strategijom razvoja naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog rada na Univerziteta u Sarajevu predviđeno je da se izvrsna istraživanja i objavljivanje kvalitetnih publikacija posebno podstiču i nagrađuju. Prva konkretna mjera u svrhu ostvarivanja ciljeva predviđenih ovom Strategijom je uvođenje ovoga Pravilnika o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja i dodjeljivanju sredstava organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada.

Cilj Pravilnika je napredovanje Univerziteta u Sarajevu i Bosne i Hercegovine na svjetskim rang listama univerziteta i država prema njihovom doprinosu nauci.