Propis

Pravilnik o davanju u zakup poslovnih prostora na kojima Univerzitet u Sarajevu ima pravo raspolaganja, korištenja i upravljanja

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 27. sjednici održanoj dana 24. 02. 2009. godine donio Pravilnik o davanju u zakup poslovnih prostora na kojima Univerzitet u Sarajevu ima pravo raspolaganja, korištenja i upravljanja.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, uvjeti, način i postupak davanja u zakup poslovnih prostora na kojima Univerzitet u Sarajevu ima pravo raspolaganja, korištenja i upravljanja, visinu minimalne zakupnine i međusobna prava i obaveze zakupodavca i zakupca iz zakupnog odnosa.