Online upis na UNSA: Važna obavijest za kandidate

Ne propustite priliku da izaberete svoj karijerni put na oko 300 studijskih programa koji se izvode na stručnom, prvom i integriranom ciklusu studija!
UNSA

Poštovani kandidati,

obavještavamo vas da je, na molbu velikog broja kandidata, Rektorat Univerziteta u Sarajevu odobrio dodatni reizbor na fakultetima/akademijama bez prijemnog ispita, odnosno promjene režima studija na fakultetima na kojima je održan prijemni ispit. Sada imate mogućost da, ukoliko želite, promijenite izbore fakulteta, a najkasnije do 5. 7. 2020. godine do 20:00 h.

S obzirom da je ovo i posljednja prilika da promijenite vaš izbor molimo vas da ovoj aktivnosti pristupite veoma pažljivo, odgovorno i podvedete računa i o sljedećem:

VRLO VAŽNO:

 • Sistem vas nikada neće smjestiti na dio liste za redovne-samofinansirajuće studente, ako tu opciju niste sami izabrali. Ukoliko želite izabrati opciju redovnog-samofinansirajućeg studija potrebno je da prethodno izaberete i opciju redovnog studija.
 • Studijske programe poredajte po prioritetima, jer pravo na upis imate samo na prvi studijski program za koji ispunjavate uslove. Nakon objave konačne rang liste neće biti moguće upisati se na neki drugi program.
 • Na fakultetima/akademijama na kojima su bili organizirani prijemni ispiti nije moguće vršiti novi izbor ili mijenjanje prethodno odabranog studijskog programa jer su prijemni ispiti okončani. Na ranije odabranim studijskim programima moguća je samo promjena režima studija. To znači da kandidati koji su izvršili izbor statusa samo „redovni studij“, mogu dodati i izbor „redovnog-samofinansirajućeg“ za taj isti studijski program.

VAŽNA OBAVIJEST: Kandidati koji putem sistema nisu dostavili dokument o statusu „Djece bez oba roditelja“ potrebno je da to urade čim prije, na način da navedeni dokument dodaju putem „Podrške“ kroz sistem. 


Dragi učenici i učenice, ne propustite priliku da izaberete svoj karijerni put na oko 300 studijskih programa koji se izvode na stručnom, prvom i integriranom ciklusu studija na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu! Molimo zainteresirane kandidate da ukoliko su odlučili da se prijave a konkurs a to nisu učinili, što prije učine kako bi do kraja konkursa okončali proceduru. Iskustvo nam pokazuje da veliki broj kandidata čeka zadnji dan za prijavu, no s obzirom da se ove godine prijava vrši putem online platforme, zbog mogućih potreba za dopunom dokumenata i drugim informacijama molimo da ne čekate zadnji dan!

Na veb-stranicama Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba) i informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) nalaze se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.

Za tehnička pitanja vezana za online upis molimo kontaktirajte Univerzitetski tele-informatički centar na telefon 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba.


VAŽNO: Izbor studijskih programa

 • Broj studijskih programa na koje aplicirate unutar fakulteta/akademije nije ograničen (možete izabrati i više od 3 programa).
 • Možete birati programe sa maksimalno 3 različita fakulteta/akademije.
 • Redoslijed izbora nije vezan uz fakultet/akademiju tako da se izbori mogu kombinovati (npr. prvi izbor može biti sa Fakulteta 1, drugi izbor sa Fakulteta 2, treći izbor opet sa Fakulteta 1, četvrti izbor sa Fakulteta 3, peti izbor sa Fakulteta 2).
 • Studijske programe poredajte po prioritetima jer pravo na upis imate samo na prvi studijski program za koji ispunjavate uslove i pojavit ćete se samo na rang listi tog izbora. Nakon objave konačne rang liste putem sistema neće biti moguće upisati se na neki drugi program.
 • Ukoliko želite izabrati opciju redovnog-samofinansirajućeg studija potrebno je da prethodno izaberete i opciju redovnog studija. Ova dva izbora ne moraju striktno biti jedan iza drugog (npr. prvi izbor može biti redovan na Programu 1, drugi izbor redovan na Programu 2, treći izbor redovan-samofinansirajući na Programu 1, četvrti izbor redovan na Programu 3, peti izbor redovan-samofinansirajući na Programu 2). Sistem vas nikada neće smjestiti na dio liste za redovne-samofinansirajuće studente, ako tu opciju niste sami izabrali.
 • Prije snimanja unesite sve studijske programe na koje aplicirate, tj. ukoliko planirate izbor više studijskih programa nemojte kliknuti dugme SPASI IZBORE dok ih sve ne izaberete.
 • Nakon snimanja izbore nije moguće mijenjati do narednog reizbora.
 • Za studijske programe na kojima je predviđen prijemni ispit, komisije NEĆE vršiti verifikaciju predmeta od značaja za studij i takmičenja dok kandidat ne doda skeniranu/uslikanu uplatnicu za polaganje prijemnog ispita. Uplatnica se dodaje na dijelu "Dokumenti".

VAŽNO: Dokumenti koje je potrebno dodati na sistem online upis na UNSA

Obavijest za kandidate iz Kantona Sarajevo

Uvidom u sistem ustanovljeno je da većina kandidata koji su srednju školu završili u Kantonu Sarajevo ne prilažu potrebne dokumente kao što je izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diploma o završenoj srednjoj školi.


Ovim putem vas obavještavamo da su kandidati dužni da u dijelu „Dokumenti“ dodaju IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH, UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU I DIPLOMU O ZAVRŠENOJ SREDNJOJ ŠKOLI. 

NIJE POTREBNO PRILAGATI POJEDINAČNE SVJEDODŽBE I DIPLOME ZA TAKMIČENJA:


Ako se kandidati prijavljuju za studijski program gdje je obavezno polaganje prijemnog ispita, potrebno je da dodaju i uplatnicu za prijemni ispit.

Obavijest za kandidate izvan Kantona Sarajevo

Kandidati koji su srednju školu završili izvan Kantona Sarajevo dužni su u dijelu „Uspjeh“ da dodaju svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
U dijelu „Dokumenti“ ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, dodaju potvrdu da je postupak ekvivalencije u toku, diplomu o završenoj srednjoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
U dijelu „Prednosti pri upisu“ dodaju i druge dokumente relevantne za dokazivanje statusa po ostalim kategorijama, tj. Prednost pri upisu pod jednakim uvjetima koje mogu ostvariti.
Ako se kandidati prijavljuju za studijski program gdje je obavezno polaganje prijemnog ispita, potrebno je da dodaju i uplatnicu za prijemni ispit.


Univerzitet u Sarajevu je objavio konkurse za upis kandidata na prvi ciklus i integrirani studij, drugi ciklus studija, stručni studij i specijalistički studij u studijskoj 2020/2021. godini.

KONKURSI ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVI I INTEGRIRANI CIKLUS STUDIJA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U DRUGI CIKLUS STUDIJA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA SPECIJALISTIČKI STUDIJ

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA STRUČNI STUDIJ

Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), Univerzitet u Sarajevu će upis kandidata vršiti putem informacionog sistema eUNSA. 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija, kao i na Konkurs za upis u prvu godinu stručnog studija provodit će se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba).

Sistem online upisa na Univerzitet u Sarajevu kreiran je u skladu sa najnovijim trendovima i dostignućima informacionih tehnologija, kome se pristupa putem bilo kojeg uređaja konektovanog na internet. Sistem obezbjeđuje najviše standarde integriteta i sigurnosti podataka koje obrađuje.
Sistem pokriva cijeli proces, od pretraživanja fakulteta/akademije prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih fakulteta/akademije, te uvida u rezultate po fakultetima/akademijama, pa do ostvarenja prava upisa na fakultet/akademiju. Kandidatima omogućava brz i direktan uvid u lične podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tokom srednjeg obrazovanja, daje detaljnu kalkulaciju bodova za svaki prijavljeni fakultet/akademiju prema uvjetima koje propisuju fakulteti/akademije, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na rang-listi jednog fakulteta/akademije, a u skladu sa odabranim prioritetima i brojem ostvarenih bodova.

Drage učenice i učenici, ne propustite priliku da izaberete svoj karijerni put na oko 300 studijskih programa koji se izvode na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu!
Pregled programa možete pogledati na: http://registar.unsa.ba, a pripremljen je i interaktivni vodič koji je dostupan na: http://upis.unsa.ba/.

Na veb-stranicama Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba) i informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.

Uputstva za online upis na UNSA (play lista sa 9 video uputstava). Pojedinačna video uputstva možete pronaći ovdje

 


Raspored obavljanja ljekarskih pregleda studenata za upis na fakultet/akademiju UNSA u akademskoj 2020/2021. godinu na osnovu upisnih kvota

Sa ciljem osiguranja bržeg i efikasnijeg obavljanja pregleda za pribavljenja ljekarskih uvjerenja za upis u prvu godinu studija, Univerzitet u Sarajevu je sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kreirao terminski plan obavljanja pregleda, kako bi se izbjegle gužve i veliki redovi čekanja, kao i zadovoljile propisane higijensko-epidemiološke mjere.

Naravno, ukoliko žele, kandidati mogu i prije 16. jula izvaditi ljekarsko uvjerenje kako bi izbjegli eventualna čekanja. Također, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata radi cijeli avgust, tako da postoji mogućnost obavljanja pregleda i u tom periodu.

Ljekarska uvjerenja moraju biti predata studentskim službama do početka nastave (prvi ponedeljak u oktobru).

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE

 

 

UKUPNO SLOBODNIH MJESTA NA KONKURSU

Datumi održavanja pregleda za ljekarska uvjerenja

Akademija likovnih umjetnosti

53

16. 07.

Akademija scenskih umjetnosti

58

16. 07.

Muzička akademija

57

16. 07.

Arhitektonski fakultet

105

17. 07.

Šumarski fakultet

100

17. 07.

Ekonomski fakultet

540

20-22. 07.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

176

23. 07.

Građevinski fakultet

173

24. 07.

Katolički bogoslovni fakultet - (integrirani I i II ciklus)

30

27. 07.

Fakultet islamskih nauka

122

27. 07.

Medicinski fakultet

250

28-29. 07.

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

212

30-31. 07.

Fakultet zdravstvenih studija

240

3-4. 08.

Elektrotehnički fakultet

280

5-6. 08.

Mašinski fakultet

250

10-11. 08.

Pravni fakultet

260

1-2. 09.

Pedagoški fakultet

295

3-4. 09.

Prirodno-matematički fakultet

496

7-9. 09.

Stomatološki fakultet sa klinikama - (integrirani I i II ciklus)

250

10-11. 09.

Farmaceutski fakultet - (integrirani I i II ciklus)

120

14. 09.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

280

15-16. 09.

Veterinarski fakultet - (integrirani I i II ciklus)

100

18. 09.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

95

18. 09.

Filozofski fakultet

906

21-24. 09.

Fakultet političkih nauka

630

28-30. 09.