Obavještenje o utvrđivanju preliminarne liste kandidata za dodjelu nagrada u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju

UNSA

Senat Univerziteta u Sarajevu utvrdio je preliminarnu listu kandidata za dodjelu nagrada u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2020. godinu (Odluka broj 01-20-68/21 od 24. 11. 2021. godine). 

Pojedinci i organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu mogu dostaviti žalbe na predložene liste u roku od 10 dana od donošenja Odluke, a najkasnije do 6. decembara 2021. godine (u 16:00 sati). Žalbe se dostavljaju Službi za naučnoistraživački rad putem e-maila nir@unsa.ba.