Katolički univerzitet u Parizu

Originalni naziv: Institute Catholique de Paris
Država: Francuska
Grad: Pariz

Link: https://en.icp.fr/

Datum potpisivanja: 24.11.2016. godine
Trajanje sporazuma: 24.11.2021. godine
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: https://en.icp.fr/about-icp/contact-us
Telefon: +33 (0)1 44 39 52 00

Ranking: Webometrics