Istraživanje i saradnja

Mobilnost

Međunarodna mobilnost u akademskoj zajednici podrazumjeva razmjenu studenata, nastavnika i saradnika sa jedne visokoobrazovne institucije na drugu instituciju. Učesnici mobilnosti mogu biti studenti koji su upisani u tekuću godinu, te akademsko ili administrativno osoblje koje je zaposleno. 

  • Student provodi jedan do dva semestra u inostranstvu gdje prati, sluša i polaže ispite iz predmeta koji bi mu se, prema ranije ustanovljenim pravilima i uputama, trebali priznati na matičnom fakultetu/akademiji;
  • Akademsko osoblje odlazi na partnerski univerzitet kako bi držao predavanje, započeo pregovore o zajedničkim akademskim aktivnostima ili dao inicijativu za započinjanje saradnje na zajedničkom studijskom polju. Akademsko osoblje može da učestvuje u mobilnosti u svrhu predavanja – teaching (prema ZoVOKS član 116: redovni profesori, vanredni profesori, docenti) ili u svrhu obuke – training (prema ZoVOKS član 116: saradnici – asistent, viši asistent, lektor);
  • Administrativno osoblje koristi mobilnost u cilju dodatnog usavršavanja i usvajanja iskustava iz istih ili sličnih službi na partnerskom univerzitetu. Vrlo često se ova mobilnost koristi radi prisustvovanja staff weeku - sedmici obuke administrativnog i akademskog osoblja iz područja internacionaliazcije.

NAPOMENA: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


Ukoliko ste zainteresovani ste da u toku svog studija ili rada provedete jedan semestar (studenti) ili profesionalno usavršavanje (akademsko/administrativno osoblje) na partnerskim univerzitetu izvan Bosne i Hercegovine, možete se prijaviti na otvorene konkurse za mobilnost koje objavljujemo istovremeno na:

Potrebno je da dobro pročitate konkurse koje objavimo jer u njima se nalaze sve potrebne informacije koje su vam potrebne kako bi se prijavili. Nastojimo objasniti koja je procedura prijave, koji dokumenti su potrebni te dokad se možete prijaviti. 

U tekstu konkursa je obično data i informacija o dostupnim studijskim poljima. Posebno senaglasi ako je stipendija otvorena za samo jednu studijsku grupu (npr. društvene nauke, prirodne, ili tehničke nauke, itd) ili za sva studijska polja, kao i za koga je dostupna stipendija (da li samo za bachelore, mastere, doktorante, akademsko i/ili administrativno osoblje ili za sve). Međutim, nekad vam te informacije u tekstu konkursa nisu dovoljne. Tada je potrebno kontaktirati univerzitet na koji se želite prijavitikako biste dobili potrebne informacije o npr. listi predmeta koje biste slušali, programu, jeziku na kojem se nastava izvodi, dokazima o poznavanju stranog jezika, smještaju ili dodatnim dokazima za uspješnu prijavu.

Također definisana i lista dokumenata koja je potrebna za prijavu. Najbitniji dokumenti su nominacijsko pismo i ugovor o učenju (za studente) te ugovor o mobilnosti (za osoblje). Ove dokumente ispunjavate elektronski sa traženim informacijama i šaljete ih (emailom) svojim prodekanima/dekanima da ih prebace na memorandum vaše matične institucije i potpišu. Njihovim potpisom daje se podrška nesmetanoj mobilnosti. Jako je bitno da je pripremljen svaki dokument koji se traži, sa potrebnim potpisima i pečatima.  

Dalje je naznačeno na koji način se prijavljujete kao i rokovi do kojih se možete prijaviti. Najčešće se prijavljujete preko naše Službe, gdje putem emaila dostavljate traženu dokumentaciju do zadatog roka. Ipak, neki univerziteti imaju svoje online platforme (web stranice) preko kojih se prijavljujete (u tom slučaju prijava ne ide preko nas). U tekstu konkursa je uvijek naglašeno na koji način se prijavljujete. NAPOMENA:Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno). Osoblje nije ograničeno brojem istovremenih prijava, no preporučuje se da to bude 2 u toku akademske godine. Prednost i kod studenatai kod osoblja se daje onima koji dosad nisu koristili ikakvu mobilnost.

Nakon vaše prijave, slijedi period čekanja koji može trajati od nekoliko dana do nekoliko sedmica.Odabir kandidata koji će dobiti stipendiju vrši univerzitet na koji ste se prijavili, a na osnovu vaših poslanih dokumenata. Kao osnova za odabir uzima se tehnički kriterij (da je uredno poslana sva dokumentacija), akademski dio (prepis ocjena, sadržaj ugovora o učenju/ugovora o mobilnosti), prethodno učešće u mobilnosti i da ste uredno nominovani od strane matičnog univerziteta. O rezultatima ćete biti obavješteni od strane univerziteta na koji ste se prijavili. Veoma je bitno da redovno provjeravate svoj email (čak trash ili spam foldere). U obavještenju će vam biti navedeni dalji koraci (obično je u pitanju da oficijalno potvrdite da prihvatate stipendiju, online aplikacija za registraciju na univerzitet, definisanje načina putovanja i ostali koraci kako bi vaša mobilnost nesmetano otpočela u zadatom terminu). U emailu ćete dobiti instrukcije oko putnih troškova. U većini slučajeva, nakon što potvrdite datume dolaska, univerzitet na koji idete će vam kupiti kartu, dok je također moguće da ćete te troškove snositi sami (do dozvoljenog iznosa) a onda će vam se isti refundirati prilikom isplate prve stipendije. Veoma je bitno da dobro isplanirate rutu putovanja kako bi sve prošlo bez problema. Svakako se oko putovanja MORATE dogovoriti sa univerzitetom na koji idete. Nemojte išta kupovati/raditi oko putnih troškova prije nego dobijete instrukcije sa univerziteta na koji idete. 

Nakon što dođete na željenu destinaciju, prvih dana je potrebno javiti se uredu za međunarodnu saradnju na tom univerzitetu, kako bi vas registrirali da ste došli i dali vam daljnje upute čime zvanično otpočinjete svoju mobilnost. Družite se, učite, koristite resurse koji su vam dostupni, stvarajte mrežu poznanstava jer vaše Erasmus+ iskustvo sigurno ne prestaje nakon povratka u Sarajevo.


Za sve informacije o konkursima obratite se vašim prodekanima/koordinatorima za međunarodnu saradnju na (pod)organizacionim jedinicama UNSA.

 

Dokumenti za mobilnost: