Studij

Kontakti resora nastave

Resor nastave na Univerzitetu u Sarajevu

prof.dr. Aida Hodžić
prorektor za nastavu i studentska pitanja

Saša Madacki
Rukovodilac Službe za nastavu
E-mail: sasa.madacki@unsa.ba

Armina Bukvić-Uštović
Stručni saradnik za nastavu
E-mail:armina.bukvic.ustovic@unsa.ba

Telefon: 033 565 119