26. internacionalna konferencija o diferentnim jednadžbama i njihovim primjenama

ICDEA 2020
Datum događaja
26
Jul
Mjesto događaja
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

26. INTERNACIONALNA KONFERENCIJA O DIFERENTNIM JEDNADŽBAMA I NJIHOVIM PRIMJENAMA
(26th INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS – ICDEA2020)

Zadovoljstvo nam je obavijestiti bh. naučnu zajednicu da će 26. internacionalna konferencija o diferentnim jednadžbama i njihovim primjenama biti održana od 26. do 30. jula 2021. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Organizatori ICDEA2020 su Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Udruženje matematičara Kantona Sarajevo i Internacionalno udruženje za diferentne jednadžbe (International Society of Difference Equations).

Cilj ICDEA2020 je da na jednom mjestu okupi istraživače, doktorske studente, postdoktorante i druge zainteresirane da prezentiraju rezultate svojih istraživanja iz oblasti diferentnih jednadžbi, diskretnih dinamičkih sistema i njima srodnih oblasti, kao i njihovih primjena u drugim naukama.

Prethodne ICDEA su održane u sljedećim gradovima: London (UK) 2019, Dresden (Germany)  2018, Timisoara (Romania) 2017, Osaka (Japan) 2016, Bialystok (Poland) 2015, Wuhan (Hubei, China) 2014, Muscat (Oman) 2013, Barcelona (Spain) 2012, Trois-Rivières (Quebec, Canada) 2011, Riga (Latvia) 2010, Estoril (Portugal) 2009, Istanbul (Turkey) 2008, Lisbon (Portugal) 2007, Kyoto (Japan) 2006, Munich (Germany) 2005, Los Angeles (California, USA) 2004, Brno (Czech Republic) 2003, Changsha (China) 2002, Augsburg (Germany) 2001, Temuco (Chile) 2000, Poznan (Poland) u 1998, Taipei (Taiwan) 1997, Veszprém (Hungary) 1995. i San Antonio (Texas, USA) 1994.

U svojoj 26-godišnjoj historiji održavanja ICDEA će prvi put biti održana u Bosni i Hercegovini!

Više informacija dostupno je na: www.pmf.unsa.ba/icdea2020.