Erasmus+ sporazumi KA171

Na osnovu potpisanih KA171 sporazuma u okviru Erasmus+ programa, ostvarujemo mogućnost međunarodne mobilnosti širom Evrope za studente i osoblje našeg univerziteta. U periodu od 2014. do 2017. godine Univerzitet u Sarajevu je imao preko 205 potpisanih Erasmus+ KA107 sporazuma koji je omogućio preko 2.500 međunarodnih mobilnosti u obje strane. Za novi period Erasmus+ programa (2021-2027) odobren je budžet preko 26,2 milijarde eura koji će omogućiti nove mobilnosti. 

Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, Erasmus+ KA171 međuinstitucijske sporazume za koje postoji interes isključivo jedne članice potpisuje dekan/esa, direktor/ica fakulteta, akademije, centra ili instituta UNSA (te su te mobilnosti dostupne studentima i osoblju te članice UNSA). Međuinstitucijske sporazume koje ugovaraju dvije ili više članica, odnosno UNSA, potpisuje rektor i dostupno je svim studentima i osoblju ovog univerziteta prema dostupnim studijskim poljima definisanim u sporazumu.

Ispod su date tabele trenutno potpisanih sporazuma na nivou Univerziteta u Sarajevu, kao i sporazumi potpisani na nivou članica našeg univerziteta.