Istraživanje i saradnja

Networks and Associations

Logo

Organizacija

Skraćenica

Web adresa

eua

Evropska asocijacija univerziteta

EUA

www.eua.be

dunav

Dunavska rektorska konferencija

DRC

www.drc-danube.org

iuc

Internacionalni univerzitetski centar u Dubrovniku

IUC Dubrovnik

www.iuc.hr

guni

Globalna univerzitetska mreža za inovacije

GUNI

www.guninetwork.org

euromed

Euromediteranski univerzitet

EMUNI

www.emuni.si

uniadrion

Mreža univerziteta Jadransko-jonske regije

UniADRION

www.uniadrion.net

funi

Federacija univerziteta islamskog svijeta

FUWI/ISECO

www.fuiw.org

aa

Rektorska konferencija Alpe-Adria

AARC

www.alps-adriatic.net

auf

Univerzitetska agencija frankofonije

AUF

www.auf-org

alum

Adriatic Linked Universities

ALUm

www.alum-net.org

cuam

Konzorcij univerziteta za područje Afrike i Mediterana

C.U.A.M.

www.cuam.eu

evol

EVOLution of TREEs (za Šumarski fakultet)

EVOLTREE

www.evoltree.eu

bua

Balkanska univerzitetska asocijacija

BUA

www.baunas.org