Upravni odbor

Zapisnik sa 17. elektronske sjednice Upravnog odbora održane 26. 12. 2019.