Upravni odbor

Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2014. godinu