Univerzitet hemijske tehnologije i metalurgije

Država: Bugarska

Grad: Sofija

Ime Univerziteta: Univerzitet hemijske tehnologije i metalurgije 

Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu  i Univerziteta hemijske tehnologije i metalurgije   

Datum potpisivanja:

31/01/2011

Trajanje sporazuma:

Na period od pet godina

Kontakt osoba:

Phone: 34 986 81 34 69
Fax: 34 986 81 21 16

e-mail: emundusgreenit@uvigo.es

 

 

webometrics: world ranking 3324; country rank 6

ažurirano: 19.04.2019