Sveučilište Josip Juraj Strossmayer

Država: Hrvatska

Grad: Osijek

Ime Univerziteta: Sveučilište Josip Jurja Strossmayer u Osijeku  

Sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu  i Sveučilišta Josip Jurja Strossmayer u Osijeku  

Datum potpisivanja:

03.02.2002

Trajanje sporazuma:

Na neodređeno vrijeme

Kontakt osoba:

Lidija Getto, prof. univ. spec. st. eur.

Email: getto@unios.hr
Telefon: +385 31 224 124

webometrics: world ranking 1346; country rank 14

ažurirano 22.02.2019