Otvoren poziv za stipendije za JESH program

OAW

Austrijska akademija nauka (OeAW) je otvorila poziv za prijave na program “Joint Excellence in Science and Humanities” (JESH). 
JESH je stimulacioni program Austrijske akademije nauka za naučnike iz odabranih država, koji im pruža priliku za uspostavljanje novih međunarodnih kontakata. Ovaj poziv se odnosi na mlade naučnike, koji su doktorirali u posljednjih 10 godina, za istraživačku posjetu jednoj od obrazovnih ili istraživačkih institucija u Austriji, u trajanju između 2 i 6 mjeseci.

Dokumenti potrebni za apliciranje su: 

  • Aplikaciona forma
  • CV i popis publikacija
  • Apstrakt projekta (1 stranica)
  • Opis projekta (5-10 stranica)
  • Popis troškova (putovanje i smještaj)
  • Potvrda o zaposlenju u matičnoj državi
  • Izjava institucije domaćina u kojoj se navodi razlog poziva i očekivani potencijal projekta

Sve dokumente na engleskom jeziku i u PDF formi treba dostaviti na adresu: jesh.application@oeaw.ac.at do 02. 07. 2018. godine.

Više informacija o pozivu možete pronaći na: https://stipendien.oeaw.ac.at/en/stipendien/jesh/jesh-application/