Otvoren novi dodiplomski/postdiplomski program stipendija za studiranje u Grčkoj, za akademsku 2018/2019. godinu.

Ambasada Grčke ima čast obavijestiti da je otvoren novi dodiplomski/postdiplomski program stipendija za studiranje u Grčkoj, za akademsku 2018/2019. godinu.
Podnosioci zahtjeva moraju do 1. oktobra 2018. godine imati navršenih 18 godina.
Relevantan informativni materijal, kao i uputstvo o tome kako se prijaviti dostupni su u priloženom dokumentu.

Podnosioci zahtjeva trebaju lično dostaviti svoje prijave Ambasadi Grčke (adresa: Obala Maka Dizdara 1, 71000 Sarajevo) do 25. jula 2018. godine.