UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Teaching and Students
Science and Arts
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
International Qualifications
Public Procurement
Competiton Calls

Učenje slovenačkog jezika


2016 Summer Camp to China

Foreign Language Teaching
International Conference


STUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 test1.jpg

Technical Cooperation Memorandum
    Memorandum  on Technical Cooperation between the University of Sarajevo and BH Telecom Signed Aware of fact that ICT technologies improve the quality of scientific and educational process and telecommunications services, the University of Sarajevo and BH Telecom, S...
Gansu Delegation Visit
    Gansu Delegation Visit   The high delegation of the Province of Gansu, PR China, consisting of Messrs. Zhang Shizen, Chinese People's Political Conference (CPPCC) Vice President, the Committee of Gansu; Huang Zhouhui, Chairman of the CPPCC Gansu Committee for Hong Kong, Ma...
INTERNI POZIV  za učešće u TRAIN programu u prvom ciklusu u akademskoj 2016/2017. godini
    Univerzitet u Sarajevu učestvuje u programu obuke TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers), koji finansira Fondacija kralja Baudouina (KBF), a koji podrazumijeva implementaciju modula za akademsko osoblje na četiri univerziteta na Zapadnom Balkanu (Univerzitet u Sarajevu, U...
Language Course Certificates
    Japanese Language Course Certificates  The certificate award ceremony for the first, second and third generation of Japanese language course students was held at the University of Sarajevo on Friday, 15 July 2016. UNSA Vice-Rector, Prof. Dr. Ugo Vlaisavljevic and H.E. ...
Univerzitet u Sarajevu ugovorio pretplate za Web of Science, Scopus i EBSCOhost
    Univerzitet u Sarajevu ugovorio pretplate za Web of Science, Scopus i EBSCOhost    Da bi se ostvarila misija univerziteta, pristup najnovijim naučnim informacijama u oblasti nastave i  istraživanja, planiranje naučnoistraživačkog rada na temelju dokaza i pr...
Jesenji ispitni rok
  Jesenji ispitni rok   Senat Univerziteta u Sarajevu je na redovnoj 46. sjednici, održanoj 13. jula 2016. godine, donio odluku da jesenji ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim sistemom studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2015/2016. godini po...
Produžen rok za podnošenje prijava na dva interna poziva
    Produžen rok za podnošenje prijava na dva interna poziva Senat Univerziteta u Sarajevu je na redovnoj 46. sjednici, održanoj 13. jula 2016. godine, donio odluku da se rok za podnošenje prijava na Interni poziv za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ...
University Campus Site Preparation
  University Campus Site Preparation    The clearing of the University Campus’ western part that started in August 2015 was resumed in order to prepare site for building new objects. The clearing away of unsafe building was funded by the Novo Sarajevo Municipality and i...
Održana 46. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu
    Održana 46. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu   Senat Univerziteta u Sarajevu je 13. jula 2016. godine održao redovnu 46. sjednicu sa dvanaest tačaka dnevnog reda. Na održanoj sjednici prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu, uru...


EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 
STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC