UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Teaching and Students
Science and Arts
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
International Qualifications
Public Procurement
Competiton Calls

Učenje slovenačkog jezika


2016 Summer Camp to China

Foreign Language Teaching
International Conference


STUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 top-3.jpg

Promocija zbornika radova sa međunarodne naučne konferencije „Srebrenica 1995–2015.: Evaluacija nasl
    Promocija zbornika radova sa međunarodne naučne konferencije „Srebrenica 1995–2015.: Evaluacija naslijeđa i dugoročnih posljedica genocida”   Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Bošnjačkim in...
INTERNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Fonda Univerziteta u Sarajevu za podrš
    INTERNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Fonda Univerziteta u Sarajevu za podršku naučnom usavršavanju na postdiplomskom i doktorskom studiju zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu za 2016. godinu   Na osnovu Zaključka sa 44. sjednice Senata održ...
INTERNI POZIV
  INTERNI POZIV za dostavljanje prijava za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta za 2016. godinu Finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblast...
Univerzitet u Sarajevu promovirao 14 doktora nauka
    Univerzitet u Sarajevu promovirao 14 doktora nauka   Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 23. juna 2016. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu. Na promociji na čast doktora nauka Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Mu...
Međunarodna ljetna škola na Univerzitetu u Sarajevu
    Međunarodna ljetna škola na Univerzitetu u Sarajevu   U periodu od 19. do 25. septembra 2016. godine na Univerzitetu u Sarajevu bit će održana treća po redu međunarodna ljetna škola „Rethinking the Culture of Tolerance“, čija je ovogodišnja tema Tolerance and Conflict...
JAVNI POZIV za upis kandidata na kurs japanskog jezika
  UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET Sarajevo, 14. 6. 2016. godine Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta broj: 02-01/274 od 14. 6. 2016. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,  o b j a v l j u j e JAVNI POZIV za upis kandidata na kurs japanskog jezika Pozivaju...
PhD Candidates Promotion
PhD Candidates Promotion   University of Sarajevo Rector, Prof. Dr. Muharem Avdispahic, HonDSc requests the honor of your presence at the promotion of Doctors of Sciences. The promotion ceremony will take place at the University of Sarajevo Rectorate's Ceremonial Hall - Obala Kulin...
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA
    KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI KONKURS.PDF  
Održan informativni sastanak dobitnika stipendija: Erasmus Mundus i Erasmus+
    Održan informativni sastanak dobitnika stipendija: Erasmus Mundus i Erasmus+   Učešćem u programima mobilnosti Univerzitet u Sarajevu je omogućio stotinama studenata, nastavnika i saradnika da učestvuju u akademskoj i administrativnoj mobilnosti sa partnerskim univerz...


EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA


MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC