I CIKLUS STUDIJA

Studijski programi

Fakultet / akademijaCiklus studijaNaziv studijskog programaNaziv kvalifikacija i odgovarajuća titulaTrajanje ciklusa studija (ECTS)
Akademija likovnih umjetnostiI ciklus Grafički dizajnBakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti –grafički dizajn
4 god./240 ECTS
Akademija likovnih umjetnostiI ciklus Grafički dizajnBakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti –grafički dizajn
4 god./240 ECTS
Akademija likovnih umjetnostiI ciklus GrafikaBakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – grafika 4 god./240 ECTS
Akademija likovnih umjetnostiI ciklus GrafikaBakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – grafika 4 god./240 ECTS
Akademija likovnih umjetnostiI ciklus KiparstvoBakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – kiparstvo 4 god./240 ECTS