Propis

Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. sjednici održanoj 01. 12. 2010. godine donio, a Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu na 38. sjednici održanoj 29. 12. 2010. godine odobrio Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 0101-38-275/11.
 
Pravilima studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu bliže se uređuju organizacija i realizacija drugog ciklusa studija i to: organizacija studija, način upisa, trajanje studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja, uvjeti i postupak provođenja završnog rada i druga relevantna pitanja od značaja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu