Vlada KS: Usvojeni novi Standardi i normativi u visokom obrazovanju

Vlada KS: Usvojeni novi Standardi i normativi u visokom obrazovanju

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je 11. 04. 2019. godine Standarde i normative za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.
Ovaj dokument iz pravnog aspekta donosi veći stepen pravne sigurnosti u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa. On precizira i razrađuje bitna pitanja i segmente iz Kolektivnog ugovora, čime je onemogućena praksa različitog interpretiranja i razumijevanja pojedinih pitanja.
Usvojeni Standardi i normativi, usaglašeni su sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA koji je Vlada potpisala 2018. godine, te su podržani i od Sindikata.
Ovaj dokument izrađen je nakon provedene javne rasprave, a pripremila ga je Komisija od 11 članova od kojih je devet predstavnika univerzitetske zajednice, a dva su predstavnika Ministarstva obrazovanja.
Cilj ovog propisa jeste osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju. Standardi i normativi će se primjenjivati u postupku osnivanja visokoškolskih ustanova, osnivanju novih odsjeka i uvođenju novih studijskih programa.
Također, Standardi se primjenjuju kao osnova za obračun i isplatu plaća na Univerzitetu u Sarajevu.
Dokument propisuje kadrovske standarde, definira broj studenata na predavanjima i vježbama uz uvažavanje specifičnosti organizacionih jedinica. Također, preciziraju se zaduženja nastavnika i saradnika u okviru 40-satne radne sedmice, gdje je 20 sati predviđeno za nastavni proces, a 20 za naučnoistraživački rad.
Uređeno je pitanje angažmana akademskog osoblja sa drugih visokoškolskih ustanova, te definirano pitanje ostvarivanja plaće za zaposlenike sa nepunim radnim vremenom.
Primjena Standarda i normativa, koji se nisu mijenjali još od 2005. godine, osigurat će harmonizaciju internih akata Univerziteta i koji trebaju biti usklađeni s ovim dokumentom.
Oni predstavljaju i neophodan alat za uspostavu, jačanje i razvoj sistema u oblasti visokog obrazovanja, te su i važan integrativni faktor ovih procesa.

Preuzeto sa Vlada.ks.gov.ba