Svečanom akademijom Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju obilježio 30. godišnjicu

Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu je 28. februara 2018. godine upriličio svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina uspješnog rada.

Svečanu akademiju je pozdravnim obraćanjem otvorio prof. dr. Naris Pojskić, direktor Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, naglasivši da 30 godina postojanja Instituta možda nije dug period ako se uzme u obzir da neki fakulteti, akademije i instituti Univerziteta u Sarajevu rade duže od 60 i 70 godina. 
„No, za jedan institut koji se bavi novim tehnologijama, to je svakako značajan period. Naš institut je osnovan samo osam godina nakon prvih svjetskih biotehnoloških rješenja u proizvodnji lijekova i hrane. Nastao je vizijom ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su prepoznali značaj biotehnologije na bazi genetičkog inženjerstva“, naglasio je direktor Pojskić, te podsjetio da je Institut u proteklom periodu prošao različite faze: od formiranja, nabavke najsavremenije opreme koju je pratio odabir i edukacija prve generacije istraživača pa do početka istraživanja, zatim djelimična infrastrukturna destrukcija tokom rata, odabir nove generacije istraživača, rekonstrukcija infrastrukture, popravak postojeće i nabavka nove, savremene opreme i, naposljetku, usvajanje novih tehnologija. 

„Proces rekonstrukcije i novog zaleta u razvoju Instituta nakon 1995. godine je bio mukotrpan i težak i tražio je velika odricanja svih zaposlenika“, istakao je direktor Pojskić, te dodao: „Mi smo danas u stanju da primijenimo širok spektar DNK tehnologija u oblasti humane, animalne i biljne molekularne genetike i genetičkog inženjerstva. Sa jedne strane, Institut je u procesu usvajanja ili smo u pripremnoj fazi za usvajanje novih, najsavremenijih tehnologija, kao što su okolinska DNK, editovanje gena biljnih vrsta, nove generacije sekvenciranja, genomska i proteomska istraživanja na ćelijskim kulturama i in vivo itd. Sa druge strane, kao i druge visokoškolske i naučne ustanove, trpimo posljedice hroničnog nedostatka strukturnog i sistemskog državnog ulaganja u nauku i tehnologiju, kao i nedostatka snažnog privrednog razvoja koji iziskuje naučno-tehnološki i inovativni razvoj. U tim okolnostima naš je institut našao svoju nišu djelovanja, prestrukturirajući se i ostvarivši zavidne naučne i stručne rezultate. U međunarodnim izvještajima o stanju u istraživačko-razvojnom sektoru u Bosni i Hercegovini naš je institut prepoznat kao jedina bh. naučno-razvojna institucija koja pruža ugovorena međunarodna istraživanja. Institut je danas organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu i smatramo da su nam mjesto i uloga sasvim jasni, a to je multidisciplinarni pristup u razvoju i primjeni novih tehnologija na bazi molekularne genetike, genetičkog inženjerstva i biotehnologije.“


Čestitke povodom prvih 30 godina uspješnog i kontinuiranog rada, uz želje da ova svečana akademija bude poticaj daljnjim uspjesima, uputio je prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu. U toku svog obraćanja rektor Škrijelj je istakao da je kompetitivna naučna sredina izvrsno mjesto za mlade i perspektivne studente III ciklusa studija iz pripadajuće oblasti s mogućnosti kontinuirane razmjene naučnih informacija u okvirima vrsne međunarodne saradnje koju Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju ima, kao i kroz praktičnu laboratorijsku realizaciju doktorskih disertacija. 

„Na međunarodnom planu, a u ime države Bosne i Hercegovine, INGEB je afilijacijski član Internacionalnog centra za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju  sa sjedištem u Trstu, Italija, zbog čega smo veoma ponosni“, naveo je rektor Škrijelj, te dodao: „Danas kada obilježavamo ovaj značajan jubilej, želim istaći da nas posebno raduje i impresionira što naučni instituti održavaju kontinuitet aktivnosti, što danas nije nimalo lahko, posebno ako uzmemo u obzir sadašnji trenutak u kojem se nalazi cijela naša društvena zajednica. Naučni instituti čine ogromne napore da naučno stvaralaštvo naučnih radnika instituta ostane zabilježeno, a Univerzitet u Sarajevu će i u nadolazećem periodu podržavati rad i naučna istraživanja naših instituta.“
Svečana akademija je bila prilika i za prezentaciju rada Instituta i najznačajnijih aktivnosti, upriličena je projekcija filma o radu Instituta, a uručene su i nagrade pojedincima i institucijama koji su dali izuzetan i trajan doprinos razvoju i afirmaciji tog instituta.
Odlukom Vijeća Instituta ustanovljena je nagrada „INGEB heliks 1988“ za izuzetan doprinos u razvoju i afirmaciji Instituta. Nagrada je djelo akademske kiparke Elme Čaušević-Mujezinović, a uručio ju je direktor Instituta prof. dr. Naris Pojskić. Nagrade u 2018. godini dodijeljene su:
•    Miloradu Kruniću – za zasluge u osnivanju Instituta
•    akademiku Ljubomiru Berberoviću – za zasluge u osnivanju i naučnoj promociji Instituta
•    prof. emeritusu Rifatu Hadžiselimoviću – za zasluge u osnivanju, razvoju, naučnoj afirmaciji i promociji Instituta 
•    prof. emeritusu Avdi Sofradžiji – za zasluge u osnivanju, razvoju, naučnoj afirmaciji i promociji Instituta
•    prof. dr. Mirsadu Kurtoviću – za zasluge u naučnom razvoju Instituta
•    prof. dr. Rifatu Škrijelju – za zasluge u afirmaciji i promociji Instituta
•    prof. dr. Kasimu Bajroviću, naučnom savjetniku – za zasluge u razvoju, afirmaciji i naučnoj promociji Instituta
•    Sabaheti Šaćiragić – za zasluge u osnivanju i razvoju Instituta

Budući da se nagrada „INGEB heliks 1988“ dodjeljuje prvi put, Vijeće Instituta posthumno dodjeljuje ovo priznanje:
•    akademiku Svetozaru Zimonjiću – za zasluge u osnivanju Instituta
•    akademiku Seidu Hukoviću – za zasluge u naučnoj promociji Instituta
•    prof. dr. Borivoju Galiću – za zasluge u naučnom razvoju i promociji Instituta


Za doprinos u razvoju Instituta INGEB-ova „Plaketa“ dodjeljuje se zaslužnim institucijama i pojedincima. Nagrade je uručio prof. dr. Kasim Bajrović, predsjednik Organizacijskog odbora obilježavanja 30 godina Instituta. 
U 2018. godini INGEB-ovu „Plaketu“ Vijeće Instituta dodjeljuje sljedećim institucijama:
•    Akademiji nauka i umjetnosti BiH
•    Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu  
•    Fondu za zaštitu okoliša FBiH 
•    hotelu „Holiday“
•    Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu
•    Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
•    Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
•    Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
•    Univerzitetu u Sarajevu 
•    Zemaljskom muzeju BiH, Sarajevo
•    Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 
•    International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)
•    International Commission on Missing Persons (ICMP)
•    Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
•    SYS d.o.o.

Vijeće Instituta dodijelilo je INGEB-ovu „Plaketu“ sljedećim pojedincima za afirmaciju rada Instituta:
•    Adliji Čaušević 
•    Ammaru Miraščiji 
•    Emiru Suljagiću 
•    Mensudi Hasanhodžić 
•    Milki Maksimović
•    Ramizu Operti
•    Saferu Međedoviću
•    Sonji Šiljak-Yakovlev 
•    Borutu Peterlinu 
•    Danielu Hagègeu 
•    Dubravki Šoljan
•    Hansu Joachimu Seitzu
•    Jasminu Brankoviću
•    Julijani Grbelji
•    Kosani Konstatinov
•    Ljubiši Topisiroviću
•    Mariji Alačević 
•    Nerminu Gozukirmiziju
•    Safetu Keši
•    Sifetu Kukuruzu
•    Slavki Ibrulj
•    Stojku Vidoviću
•    Zlatku Kniewaldu

Posthumno se INGEB-ova „Plaketa“ dodjeljuje:
•    Muniru Loji 
•    Narcisi Bakal 
•    Robertu Elezu 
 

Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu
Svečanom akademijom INGEB obilježio 30. godišnjicu