Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i rektora Univerziteta Artois

Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i rektora Univerziteta Artois

U utorak 31. oktobra 2017. godine upriličen je susret prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Pasqualea Mammonea, rektora Univerziteta Artois (Francuska). Sastanku su prisustvovali i predstavnici Univerziteta Artois: dr. Ahmed El Kaladi, prorektor za međunarodnu saradnju, i gospođa Georgeta Breaban, rukovoditeljica Službe za međunarodnu saradnju, te predstavnici Univerziteta u Sarajevu: doc. dr. Ksenija Kondali, prodekanesa za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta, i dr. Jasna Bošnjović, rukovoditeljica Službe za međunarodnu saradnju. Delegacija Univerziteta Artois boravi u Sarajevu povodom učešća na Sajmu francuskih univerziteta, koji je 30. oktobra održan na Ekonomskom fakultetu, a organizirala ga je Ambasada Francuske u BiH u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu.

Rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je, govoreći o međunarodnoj saradnji, naveo dosadašnju uspješnu saradnju Univerziteta u Sarajevu sa univerzitetima u Francuskoj u okviru koje je potpisano šest bilateralnih međuuniverzitetskih sporazuma i sedam Erasmus+ protokola, zahvaljujući kojima se ostvaruje mobilnost nastavnika, saradnika i studenata.
Rektor Škrijelj se osvrnuo i na ostvarenu saradnju sa univerzitetima u Francuskoj s ciljem jačanja međunarodne dimenzije doktorskih studija i promocije mobilnosti studenata doktorskog studija unutar različitih naučnih i kulturnih područja – Cotutelle, te je naveo da svake godine putem programa Francuske vlade po dva doktoranta steknu zajedničku diplomu na nekom od francuskih univerziteta. 

Rektor Mammone je u toku susreta predstavio Univerzitet Artois, naglasivši da se nalazi u gradu Arras i da je osnovan prije 25 godina. Univerzitet Artois ima studentsku populaciju od gotovo 11 hiljada studenata unutar svojih pet kampusa. Ovaj univerzitet nudi širok spektar studija, od dvogodišnjeg dodiplomskog do doktorskih studija u sljedećim oblastima: literatura, strani jezici, pravo, ekonomija, menadžment, humanističke nauke, društvene nauke, prirodno-matematičke nauke, tehnologije, zdravstvene studije. Univerzitet Artois nudi veliki potencijal za istraživanje i razvija napredne istraživačke programe unutar svojih 16 istraživačkih centara.

Naglašeno je da Univerzitet u Sarajevu saradnju sa Univerzitetom Artois ostvaruje preko Filozofskog fakulteta i njegovih odsjeka, posebno Odsjeka za romanistiku, odnosno Katedre za francuski jezik i književnost i Odsjeka za historiju. U toku razgovora istaknut je značaj unapređenja i jačanja međuuniverzitetske saradnje te su razmatrane mogućnosti njenog intenziviranja, posebno kada je u pitanju razmjena studenata i profesora, saradnja kroz zajedničke projekte, pokretanje novih studijskih programa, te realizacija zajedničkih doktorskih studija u oblasti historije i naslijeđa ali i prirodno-matematičkih i informatičkih nauka.

Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i rektora Univerziteta Artois
Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i rektora Univerziteta Artois
Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i rektora Univerziteta Artois
Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i rektora Univerziteta Artois
Susret rektora Univerziteta u Sarajevu i rektora Univerziteta Artois