Studenti prve godine politologije u posjeti JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo

Studenti prve godine politologije u posjeti JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo

U četvrtak 10. januara 2019. godine studenti prve godine prvog ciklusa studija na Odsjeku za politologiju, usmjerenje „Upravljanje državom“, u sklopu predmeta Civilno društvo kod prof. dr. Nermine Mujagić su sa predmetnim asistentom Jasminom Hasanovićem posjetili JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo.
Studentima se obratio direktor Armin Omerović koji je prezentirao rad, ciljeve i misiju ove ustanove, te prisutne upoznao sa aktivnostima koje doprinose društvu i zajednici u cjelini, a u kojima i sami studenti mogu učestvovati, poput kurseva i škola koje aktivno djeluju u sklopu Centra. Također, najavljene su i neke od javnih aktivnosti u januaru i februaru, poput predstava i izložbi, a za naše će studente, uz indeks, biti osiguran i simboličan popust na ulaznice za nadolazeće i sve buduće događaje, kako bi se doprinijelo osnaživanju kulturne svijesti ali i scene među mladima.
Prisutnima se potom obratio i generalni sekretar Vijeća mladih Općine Centar Mirza Krajina koji je govorio o Vijeću, udruženjima koja rade u okviru njega, te naglasio značaj međusobnog umrežavanja između mladih kako na međunarodnom i regionalnom tako i unutardržavnom nivou, što je bila jedna od aktivnosti ovog vijeća u protekloj godini. 
Predsjednik Vijeća mladih Općine Centar Željko Vukša Fejzić na kraju je istakao kako uloga civilnog sektora za mlade treba, pored projektnih aktivnosti, biti konkretno djelovanje na terenu za ključne životne i egzistencijalne stvari, te da se organizacije mladih i vijeća generalno trebaju i moraju baviti jednako pitanjima poput kvaliteta javnog saobraćaja kao i projektnim aktivnostima organiziranja radionica, seminara, debata i sl.
Studenti su iskoristili ovu posjetu i za pitanja, a također je izražen interes i za aktivan angažman u JU Centar za kulturu kroz učlanjivanje u sekcije i škole koje pri njemu djeluju. 
Na ovaj način studenti na ovom kolegiju uspješno su okončali svoje nastavne obaveze koje su se, pored teorijskog dijela, nastojale obogatiti raznovrsnim ex cathedra aktivnostima, kako bi se stekla što jasnija slika društva u kojem živimo.

Studenti prve godine politologije u posjeti JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo
Studenti prve godine politologije u posjeti JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo
Studenti prve godine politologije u posjeti JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo
Studenti prve godine politologije u posjeti JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo