Studenti Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci posjetili Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Studenti Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Studenti prvog ciklusa studija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, smjer „Animalna proizvodnja“, 16. i 17. januara 2019. godine boravili su u posjeti Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Posjeta je organizirana u sklopu terenske nastave na predmetu „Proizvodnja i prerada mlijeka“, koji se sluša u petom semestru prvog ciklusa studija smjera „Animalna proizvodnja“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
Tom prilikom studente su primili prof. dr. Muhamed Brka, dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i predmetni profesor prof. dr. Zlatan Sarić.
U fokusu organiziranih obilazaka bili su sirarski pogon i laboratorij za mljekarstvo Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a studenti su obišli i ostale laboratorije, kao i učionički i bibliotečki prostor. Također, upriličena je i posjeta mljekari „Milkos“ d. o. o., gdje su studenti toplo primljeni od menadžmenta i osoblja mljekare.

Studenti Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci posjetili Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Studenti Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci posjetili Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu