Studenti Odsjeka za komunikologiju/žurnalistiku Fakulteta političkih nauka promovirali blog „Studenti o mladima“

Promocija studentskog bloga „Studenti o mladima“

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 6. juna 2018. godine održana je promocija studentskog bloga na kojem studenti treće godine Odsjeka za komunikologiju/žurnalistiku objavljuju svoje autorske priče o mladima. Blog je kreiran kao praktični dio nastave iz predmeta „Online novinarstvo“, pod mentorstvom prof. dr. Lejle Turčilo i asistentice mr. Lamije Silajdžić.
Na adresi fpnmladi.wordpress.com studenti obrađuju teme i objavljuju priče o uspješnim mladim ljudima, njihovim navikama i uspjesima, rizicima i problemima sa kojima se suočavaju, kao i o njihovom položaju u bh. društvu.
Na blogu su objavljeni i intervjui sa vršnjacima i relevantnim stručnjacima o temama specifičnim za populaciju mladih. Videoprilozi napravljeni u okviru predmeta „TV-novinarstvo“ također su objavljeni na ovom blogu. Ovo je pokušaj da se na studij novinarstva uvede više konkretnog, praktičnog novinarskog rada i ohrabre studenti da tokom studija rade novinarske priče.
Sinergija studentskih i nastavničkih ideja fokusirana je na pozitivne i motivacione priče, praveći kontratežu negativnim temama koje  često uzimaju primat u javnom diskursu.
Blog će u narednom periodu prerasti u news portal Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
 

Promocija studentskog bloga „Studenti o mladima“
Promocija studentskog bloga „Studenti o mladima“
Promocija studentskog bloga „Studenti o mladima“
Promocija studentskog bloga „Studenti o mladima“
Promocija studentskog bloga „Studenti o mladima“
Promocija studentskog bloga „Studenti o mladima“