Razgovori o mogućnostima uspostavljanja lektorata makedonskog i crnogorskog jezika

Razgovori o mogućnostima uspostavljanja lektorata makedonskog i crnogorskog jezika

U utorak 6. marta 2018. godine održan je sastanak delegacija Instituta za makedonski jezik “Krste Misirkov”, Fakulteta za crnogorski jezik i književnost te Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu sa prof. dr. Rifatom Škrijeljom, rektorom Univerziteta u Sarajevu. Sastanku je prisustvovao i NJ. E. gospodin Aleksandar Krstevski. 
Razgovarano je o mogućnostima saradnje u vidu uspostavljanja lektorata makedonskog i crnogorskog jezika u Bosni i Hercegovini, kao i bosanskog jezika u Makedoniji i Crnoj Gori. Nakon što je utvrđena spremnost za saradnju i podrška institucija predstavnika, prešlo se na konkretnije prijedloge u vezi sa realizacijom ovih ideja koje će, nadamo se, zaživjeti u najskorijoj budućnosti.
 

Razgovori o mogućnostima uspostavljanja lektorata makedonskog i crnogorskog jezika
Razgovori o mogućnostima uspostavljanja lektorata makedonskog i crnogorskog jezika
Razgovori o mogućnostima uspostavljanja lektorata makedonskog i crnogorskog jezika
Razgovori o mogućnostima uspostavljanja lektorata makedonskog i crnogorskog jezika