Prof. dr. Sanjin Kodrić dobitnik prestižne nagrade „Hasan Kaimija“ za 2019. godinu

Prof. dr. Sanjin Kodrić dobitnik prestižne nagrade „Hasan Kaimija“ za 2019. godinu

Prof. dr. Sanjin Kodrić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ovogodišnji je dobitnik prestižne nagrade Plaketa „Hasan Kaimija“ za najbolju naučnu knjigu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, a nagrada mu je dodijeljena za knjigu Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost (Književnoteorijski i književnohistorijski aspekti određenja književne prakse u Bosni i Hercegovini) (Dobra knjiga, Sarajevo, 2018).

Plaketa „Hasan Kaimija“ dodjeljuje se za najbolje objavljeno djelo iz oblasti književnosti ili humanističkih i društvenih nauka koje, uz najviše književno-estetske, odnosno naučne standarde, afirmira duhovne i opće humanističke tradicijske vrijednosti bosanskohercegovačkog društva. Ovogodišnja nagrada dodijeljena je za najbolju naučnu knjigu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka objavljenu 2017. ili 2018. godine. 

Knjiga Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost (Književnoteorijski i književnohistorijski aspekti određenja književne prakse u Bosni i Hercegovini) prof. dr. Sanjina Kodrića rezultat je njegovog višegodišnjeg rada na istraživanju historije bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti, kao i njegovih interesa u oblasti teorije i historije književnosti. Knjiga je posvećena fundamentalnim pitanjima bosnistike kao književnonaučne discipline i predstavlja jedan od temeljnih doprinosa bosnistici danas. Odlučujući se za priznavanje i višestruka objašnjavanja i koncepta bošnjačke i koncepta bosanskohercegovačke književnosti, koji nisu i ne trebaju biti u suprotnosti, prof. dr. Sanjin Kodrić zapravo utemeljuje bosnistiku u užem i širem smislu, ali obje kao metodološki otvoren i komplementaran skup pristupa, metoda i načina istraživanja, pri čemu se kao najproduktivniji ističu međuknjiževni odnosi i interliterarne zajednice te interkulturna i poredbena povijest književnosti. Istovremeno, to je i knjiga koja bosnistiku uvodi u nove, savremene okvire, kao i ostatak izrazito važnog i svake hvale vrijednog naučnog rada prof. dr. Sanjina Kodrića – ocjena je iznesena u obrazloženju žirija za dodjelu nagrade Plaketa „Hasan Kaimija“ za najbolju naučnu knjigu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka objavljenu 2017. ili 2018. godine.