Priznati profesori i učesnici iz cijelog svijeta sudjelovali na matematičkoj konferenciji BMS 2018.

BMS2018

Međunarodna matematička konferencija pod nazivom BMS 2018. održana je od 12. do 14. jula 2018. godine na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Najveća konferencija iz oblasti matematike u Bosni i Hercegovini imala je za cilj da okupi profesore, istraživače, naučnike i studente navedene oblasti. Ovim projektom potaknuto je formiranje platforme s ciljem predstavljanja novih istraživanja, razmjene informacija i rasprave o aktuelnim pitanjima od strane članova akademske zajednice. Konferencija je bila domaćin 60 registriranih učesnika iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije, Turske, Izraela, Maroka, Nigerije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i, naravno, Bosne i Hercegovine.
Tematske cjeline u programu konferencije činile su: matematička analiza, teorija brojeva, diferentne jednadžbe i diskretni dinamički sistemi, topološka dinamika, algebra, teorijska kompjuterska nauka i matematika u obrazovanju.

BMS 2018. uvrštena je u matematički kalendar Američkog matematičkog društva (American Mathematical Society), kao i matematički kalendar Međunarodnog udruženja za diferentne jednadžbe (International Society of Difference Equations). Tokom posljednje decenije na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koordiniran je trogodišnji EU projekt doktorskog studija matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi, a u okviru projekta DAAD-a „Centri izvrsnosti za primjenu matematike u Jugoistočnoj Evropi“ tokom sedam godina je održano sedam intenzivnih kurseva za doktorante i magistrante s 15 univerziteta iz zemalja regije. Odsjek za matematiku je bio i suorganizator dviju ljetnih škola u okviru programa Go East. Ljetne škole su se održavale pod nazivom „Sarajevska ljetna škola primijenjene matematike u tehnici“, a polaznici su bili studenti sa brojnih univerziteta u Saveznoj Republici Njemačkoj.

BMS 2018. je jedna od najbitnijih matematička konferencija održanih u Bosni i Hercegovini. Četrdeset godina nakon Savjetovanja o matematici u BiH ova konferencija svojim kvalitetom svjedoči dostignuti stepen uključenosti matematike u BiH u svjetske matematičke tokove.

Organizatori su za plenarne predavače pozvali neke od vodećih matematičara u oblastima njihovih istraživanja, a koje su pokrivene naučnim programom konferencije. Plenarni predavači bili su: Muharem Avdispahić (University of Sarajevo, BiH), Vitaly Bergelson (Ohio State University, SAD); Martin Bohner (Missouri University of Science and Technology, SAD); Mustafa Kulenović (University of Rhode Island, SAD); Harry Miller (International University of Sarajevo, BiH); Dmitri Vassiliev (University College London, UK); Benjamin Weiss (The Hebrew University of Jerusalem, Izrael).

Konferenciju su organizirali Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Udruženje matematičara Kantona Sarajevo. Predsjednik naučnog komiteta bio je prof. dr. Muharem Avdispahić, a predsjednica Organizacionog komiteta prof. dr. Senada Kalabušić.

BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018
BMS2018