Prezentacija rezultata istraživanja radne verzije projekta doktorske disertacije Nedima Pervana, MA

Mašinski fakultet

Univerzitet u Sarajevu
Mašinski fakultet Sarajevo

daje

OBAVJEŠTENJE

Kandidat Nedim Pervan, MA, dipl. ing. maš., prezentirat će rezultate istraživanja radne verzije projekta doktorske disertacije, pod naslovom: 

"Doprinos biomehaničkom istraživanju spoljašnje fiksacije primjenom kompozitnih materijala“

na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, dana 21. 11. 2017. godine (utorak) u 14:15 sati u Sali 106.