Prezentacija rezultata istraživanja radne verzije projekta doktorske disertacije Adisa Muminovića, MA

Mašinski fakultet

Univerzitet u Sarajevu
Mašinski fakultet Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

Kandidat Adis Muminović, MA, dipl. ing. maš., prezentirat će rezultate istraživanja radne verzije projekta doktorske disertacije, pod naslovom:

“Upotreba aktivnih magnetnih ležajeva za oslanjanje elastičnih rotora“

na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, dana 22. 11. 2017. (Srijeda) u 14:15 sati u Sali 106.