Prezentacija radne verzije doktorske disertacije mr. Emira Efendića

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
19. 12. 2018. godine u 10:30 sati (Sala 68)


KANDIDAT: Mr. sc. Emir Efendić

TEMA: „Predvidivi sadržaji prevencije krivičnih djela razbojništva na području Kantona Sarajevo“

KOMISIJA:

  1. Dr. Dina Bajraktarević Pajević, doktor pravnih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, predsjednik;
  2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;
  3. Dr. Armin Kržalić, doktor kriminalističkih nauka, docent Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.


Univerzitet u Sarajevu
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Sala 68