Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu

Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu

Zajedničko javno predstavljanje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata Univerziteta u Sarajevu čije je (su)finansiranje odobreno u okviru Konkursa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini upriličeno je u četvrtak 6. decembra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Događaju su prisustvovali federalna ministrica obrazovanja i nauke prof. dr. Elvira Dilberović, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektorica za naučnoistraživački i umjetničkoistraživački rad prof. dr. Dženana Husremović, prorektor za finansije prof. dr. Elvir Čizmić, voditelji projekata i pomoćnik za nauku i tehnologiju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke gospodin Jasmin Branković.

Istakavši da je u okviru Konkursa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini odobreno 13 naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata Univerziteta u Sarajevu, rektor prof. dr. Rifat Škrijelj se osvrnuo na ulaganja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za nauku te uputio riječi zahvalnosti Vladi Federacije BiH, posebno Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke na dosljednom podržavanju ovakvih projekata.

Ministrica prof. dr. Elvira Dilberović je istakla da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke potvrđuje kontinuitet svog opredjeljenja i djelovanja u području podrške razvoju naučnoistraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH, s ciljem stvaranja preduvjeta za brže uključivanje Bosne i Hercegovine u krug zemalja regiona i Evropske unije opredijeljenih za izgradnju društva zasnovanog na znanju i njegovoj primjeni.

Prisutnima su se obratile i predstavnice voditelja projekata doc. dr. Lejla Velić sa Veterinarskog fakulteta i mr. sc. Irena Pejić sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta koje su istakle značaj podrške Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za aktivnosti i napredovanje istraživača na Univerzitetu u Sarajevu.

Prorektorica prof. dr. Dženana Husremović je predstavila 20 NI/IR projekata odobrenih u okviru Konkursa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje projekata u 2018. godini, a čija se realizacija očekuje u 2019. godini. 

U okviru ovog događaja upriličeno je i potpisivanje ugovora o realizaciji projekata iz 2018. godine koje sufinansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.


Izdvajanja FMON za UNSA:
•    2017. godina: 654.391,62 KM, po transferima kako slijedi:
o    NI i IR projekti – 159.391,62 KM za 13 projekta (od 77 prijavljenih sa UNSA)
o    Podrška programima i projektima nauke – Ugovor između FMON-a i UNSA na iznos od 495.000,00 KM (o čijoj raspodjeli odlučuje UNSA);
•    2018. godina: 764.447,80 KM, po transferima kako slijedi:
o    NI i IR projekti – 284.447,80 KM za 20 projekta (od 80 prijavljenih sa UNSA)
o    Podrška programima i projektima nauke – Ugovor između FMON-a i UNSA na iznos od 480.000,00 KM (o čijoj raspodjeli odlučuje UNSA).
 

Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu
Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu
Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu
Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu
Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu
Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu
Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu
Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu
Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu
Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu
Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu
Predstavljeni naučnoistraživački i istraživačko-razvojni projekti Univerziteta u Sarajevu