Potpisan Ugovor za reviziju izvedbenog projekta i nadzor nad izgradnjom i opremanjem Biblioteke Univerziteta u Sarajevu

Potpisan Ugovor za reviziju izvedbenog projekta

Potpisivanje Ugovora za reviziju izvedbenog projekta i nadzor nad izgradnjom i opremanjem Biblioteke Univerziteta u Sarajevu upriličeno je u ponedjeljak 30. jula 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor je u ime Univerziteta potpisao rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, a u ime odabranog konsultanta, konzorcijuma „IMAR Urban Consultant i ahA+knAp“, ovlašteni predstavnik gospodin Khalid Al- Othman. Potpisivanju je nazočio NJ. E. gospodin Hani bin Abdullah Mominah, ambasador Kraljevine Saudijske Arabije, kao i predstavnici organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, predstavnici medija i zainteresovani gosti.

Posao revizije izvedbenog projekta je planirano da traje 3 mjeseca, a nadzor nad izgradnjom i opremanjem 20 mjeseci. Nakon izvršene revizije izvedbenog projekta steći će se uslovi za objavu tendera za izvođača radova izgradnje i opremanja Biblioteke Univerziteta u Sarajevu. Ukupna vrijednost danas potpisanog Ugovora iznosi 797.122.00 USD, a finansiranje preuzima Saudijski fond za razvoj. Naglašeno je da Vlada Kantona Sarajevo sufinansira cjelokupan projekat.

Potpisan Ugovor za Reviziju izvedbenog projekta
Potpisan Ugovor za Reviziju izvedbenog projekta
Potpisan Ugovor za Reviziju izvedbenog projekta
Potpisan Ugovor za Reviziju izvedbenog projekta