Potpisan Sporazum o saradnji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Fakulteta za javnu upravu

Potpisan Sporazum o saradnji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Fakulteta za javnu upravu

Doc. dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave, i prof. dr. Nezir Krčalo, dekan Fakulteta za javnu upravu, 13. decembra 2018. godine su potpisali Sporazum o saradnji.
Uvažavajući bitnost saradnje institucija javne uprave i akademske zajednice u sličnim oblastima rada, ovim sporazumom su obje strane izrazile spremnost na zajedničko djelovanje u cilju olakšavanja i unapređenja procesa reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, kao i podizanja kvaliteta obrazovanja stručnih kadrova u skladu sa potrebama javne uprave.
„Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave i na ovaj način je otvorila vrata akademskoj zajednici kako bismo u budućnosti kroz zajedničko djelovanje, razmjenu iskustava i konkretne aktivnosti reformu javne uprave vratili u akademski diskurs“, izjavio je Ćuzulan.
Sporazumom su definirana područja saradnje, a ona se, između ostalog, odnose na: partnerski odnos kroz sudjelovanje u obrazovnim, stručnim i naučnim projektima, uključivanje nastavnog osoblja i stručnih saradnika Fakulteta za javnu upravu za potrebe realizacije određenih aktivnosti u sklopu reforme javne uprave u BiH koje koordinira i vodi Ured koordinatora, podršku nastavnim i stručnim programima, kao i usmjeravanje istraživanja i analiza u sklopu magistarskih i doktorskih disertacija u skladu sa aktuelnim temama u procesu reforme javne uprave.
Potpisavši ovaj sporazum, Ured koordinatora za reformu javne uprave otvorio je vrata studentima Fakulteta za javnu upravu za obavljanje studentske prakse.