Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i Gym Championa

Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i Gym Championa

U srijedu 9. januara 2019. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Gym Championa. Potpisanim Sporazumom dogovoreno je poticanje i uzajamno podupiranje saradnje s ciljem napretka u obrazovanju kada su u pitanju sport, nauka i struka.
Prof. dr. Haris Alić, dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, istakao je da je potpisivanje ovog sporazuma značajno za studente Fakulteta, njihovu praksu i stvaranje temelja za budući rad. Prodekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prof. dr. Eldin Jelešković rekao je da se potpisivanjem ovog sporazuma daju dodatne mogućnosti studentima kada je riječ o dodatnoj edukaciji studenata Fakulteta. Direktor Instituta za dijagnostiku Fakulteta doc. dr. Erol Kovačević istakao je da se saradnjom Fakulteta i Gym Championa proširuje mogućnost kvalitetnijeg i modernijeg načina rada Instituta, te da je obostrana korist kada je u pitanju ovaj sporazum.
Gospodin Nedim Babić, vlasnik Gym Championa, rekao je da lijep osjećaj biti partner Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, te naveo da mu je izuzetno drago što je potpisao ovaj sporazum koji otvara nove mogućnosti kako za Fakultet tako i za Gym Champion.

Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i Gym Championa
Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i Gym Championa
Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i Gym Championa