Potpisan Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta „Matej Bel“

Potpisan Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta „Matej Bel“

Svečano potpisivanje Sporazuma o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta „Matej Bel“ (Slovačka) upriličeno je u utorak 13. marta 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Sporazum koji su potpisali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Vladimir Hiadlovsky, rektor Univerziteta „Matej Bel“, zaključen je s ciljem promoviranja akademske, obrazovne i kulturne saradnje između dviju institucija. U okviru potpisanog Sporazuma razvijat će se institucionalna saradnja, a predviđeno je da se saradnja provodi kroz umrežavanje i obostranu razmjenu nastavnika, istraživača, studenata i drugog osoblja radi predavanja, posjeta i razmjene iskustava; zajedničko učešće i prijavljivanje za fondove namijenjene obrazovnim, istraživačkim i umjetničkim aktivnostima; zajedničke aktivnosti iz oblasti obrazovanja, obuke i/ili istraživanja; zajedničko organiziranje konferencija, simpozija, kongresa, seminara, kurseva, ljetnih škola i radionica; razmjenu stručne literature, udžbenika i drugih univerzitetskih publikacija; te drugih aktivnosti od zajedničkog interesa.

Potpisnici Sporazuma su izrazili izuzetno zadovoljstvo zbog ostvarivanja saradnje koja će biti višestruko korisna i otvoriti nove prilike za oba univerziteta.

Uz predstavljanje Univerziteta „Matej Bel“ te ciljeva međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu, u toku sastanka su prezentirane mogućnosti daljnjeg razvoja akademske saradnje, a prof. dr. Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, predstavio je iskustva dosadašnje uspješne saradnje sa Fakultetom političkih nauka i međunarodnih odnosa Univerziteta „Matej Bel“.

Riječi podrške za saradnju Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta „Matej Bel“ uputio je NJ. E. Martin Kačo, ambasador Slovačke u BiH, koji je ovom prilikom predstavio perspektive akademske saradnje Slovačke i Bosne i Hercegovine, te podsjetio na dugu tradiciju saradnje između naših dviju zemalja.

Potpisan Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta „Matej Bel“
Potpisan Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta „Matej Bel“
Potpisan Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta „Matej Bel“