Posjeta studenata treće godine Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija Jedinici specijalne policije FUP-a

Posjeta studenata treće godine Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija Jedinici specijalne policije FUP-a

U utorak 6. novembra studenti III godine Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu posjetili su Federalnu upravu policije – Jedinicu specijalne policije u Sarajevu. Posjeta je upriličena kao dio realizacije nastave iz predmeta „Kriminalistika“, sa prevashodnim ciljem upoznavanja studenata sa životom i radom Specijalne jedinice policije, a sve to u funkciji unapređenja saradnje policije i građana u prevenciji svih oblika kriminaliteta.
Komandant Jedinice i njegovi pomoćnici upoznali su studente s mjestom i ulogom Jedinice, njenim specifičnim poslovima i zadacima, obukom, opremom i naoružanjem. Za studente je izvedena demonstracija dijela vještina i znanja kojima se služe pripadnici Jedinice, kao i nekoliko vježbi. 
Posjeta je završena zajedničkim fotografiranjem i konstatacijom da je ovakav način komunikacije i saradnje veoma dobro došao i koristan kako službenicima policije tako i studentima, te da je današnja posjeta mnogima od njih bila od pomoći u smislu lakšeg savladavanja nastavnog procesa ali i jasnijeg i izvjesnijeg profesionalnog opredjeljenja.
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu još jednom izražava zahvalnost pripadnicima Jedinice specijalne policije FUP-a na gostoprimstvu.

Posjeta studenata treće godine Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija Jedinici specijalne policije FUP-a
Posjeta studenata treće godine Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija Jedinici specijalne policije FUP-a
Posjeta studenata treće godine Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija Jedinici specijalne policije FUP-a
Posjeta studenata treće godine Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija Jedinici specijalne policije FUP-a