Posjeta studenata Ekonomskog fakulteta Ministarstvu vanjskih poslova BiH

osjeta studenata Ekonomskog fakulteta Ministarstvu vanjskih poslova BiH

U okviru predmeta Ekonomska diplomatija, smjer Evropske integracije, studenti Ekonomskog fakulteta su posjetili Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Domaćin posjete bio je gospodin Ahmet Halilović, zamjenik ministra vanjskih poslova. Studentima je predočen rad Ministarstva, oblasti djelovanja i najaktuelnija dešavanja koja se odnose na vanjsku politiku Bosne i Hercegovine te izazovi sa kojima se susreće vanjska politika naše države u procesu pristupanja EU.
„Iskustva iz prakse i informacije koje smo dobili od predstavnika Ministarstva vanjskih poslova BiH uveliko su doprinijeli mom shvatanju ekonomske diplomatije Bosne i Hercegovine, a i značaju ekonomske diplomatije za ekonomski rast ekonomije u cjelini“, rekao je Nedim Alibegović, student smjera Evropske integracije.
Kroz odgovore na postavljena pitanja studenti su dobili uvid u osnovne probleme i izazove sa kojima sa nosi Ministarstvo u svom radu zbog trenutne političke i ekonomske situacije unutar BiH, što je bilo od velike koristi za njih.