Posjeta atašea za obrazovanje Ambasade Republike Turske

Posjeta atašea za obrazovanje Ambasade Republike Turske

Ataše za obrazovanje Ambasade Republike Turske gospodin Vasi Ete je u utorak 17. oktobra 2017. godine posjetio Univerzitet u Sarajevu gdje se susreo sa prof. dr. Rifatom Škrijeljom, rektorom, prof. dr. Aleksandrom Nikolić, prorektoricom za međunarodnu saradnju, prof. dr. Aidom Hodžić, prorektoricom za nastavu i studentska pitanja, i dr. Jasnom Bošnjović, rukovoditeljicom Službe za međunarodnu saradnju.

Sastanku su prisustvovali i dr. Rifat Gurgendereli, lektor za turski jezik na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i Behçet Loklar, koji pohađa doktorski studij na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta.

Gospodin Vasi Ete je predstavio Ured za obrazovanje koji je pri Ambasadi Republike Turske osnovan u aprilu 2016. godine s ciljem jačanja obrazovne saradnje. Istakao je da u Bosni i Hercegovini, kroz različite programe stipendiranja, studira oko dvije hiljade studenata iz Republike Turske.

Istakavši značaj međuuniverzitetske saradnje, rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je naveo dosadašnju uspješnu saradnju Univerziteta u Sarajevu sa univerzitetima iz Republike Turske, naglasivši da je potpisano 11 bilateralnih međuuniverzitetskih sporazuma, 14 protokola „Mevlana“ i četiri protokola Erasmus+. U zimskom semestru studijske 2017/2018. godine na Univerzitetu u Sarajevu posredstvom programa „Mevlana“ boravi pet studenata iz Turske, dok su na turske univerzitete otišla četiri studenta Sarajevskog univerziteta.

Istaknuto je da se saradnja između Univerziteta u Sarajevu i univerzitetā u Republici Turskoj realizira i zajedničkim organiziranjem naučnih konferencija, te je tako u septembru ove godine organizirana 28. međunarodna naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije u saradnji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Ege. Uspješnu dugogodišnju saradnju ostvaruje i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Istanbulu. 

Visit by the Turkish Embassy Attaché for the Education
Visit by the Turkish Embassy Attaché for the Education
Visit by the Turkish Embassy Attaché for the Education